LactatiekundigeFemmie begeleidt op weg naar ontspannen voeden

Waarom is begeleiding nodig? Borstvoeding is toch natuurlijk?
JA, borstvoeding is natuurlijk en dat blijkt:

 • Als een baby lang genoeg in bloot huid-huid-contact bij de moeder mag blijven, zal de pasgeborene zelf de borst kunnen vinden en dankzij aangeboren reflexen kunnen drinken (slagingskans van >95%).
 • Met ‘lang genoeg’ wordt bedoeld bloot en ongestoord bij de moeder blijven tot na het drinken; meestal gebeurt dat drinken in de eerste anderhalf uur na de geboorte (vuistregel 4 van Unicef).
 • Met ‘lang genoeg’ wordt volgens onderzoek van Bramson ten minste drie uren bedoeld (langer mag ook).
 • Een moeder weet vrijwel altijd intuïtief wel wat ze moet doen met haar baby.

Maar ook een beetje NEE. Een bevalling verloopt niet altijd zoals gewenst. Niet alle ingrepen zijn altijd te vermijden, maar ook niet alle ingrepen zijn altijd nodig. Omdat bevallen ook hier in Nederland steeds meer medisch wordt en steeds meer in het ziekenhuis plaatsvindt, krijgt een baby niet altijd de gelegenheid lang genoeg bij de moeder te blijven met bloot huidcontact.
Zowel de moeder als de baby kan te lijden hebben gehad onder extra zware omstandigheden ten gevolge van medicatie en ingrepen (inleiding, pijnstilling), waardoor de borstvoedingsrelatie moeilijker op gang komt dan in een natuurlijke situatie.

 • Door de moeilijker start is de kans groter dat de eerste keer aanleggen en drinken aan de borst niet of niet goed lukt. Vooral na onderbreking van het eerste contact (vóór het drinken) is de kans van slagen om die eerste keer goed te drinken verlaagd tot <35%.
 • Baby’s kunnen na een gecompliceerde bevalling een moeilijke start doormaken.
 • Jonge ouders van nu hebben weinig goede voorbeelden gezien van moeders en baby’s.

Moeilijke start

Welke baby’s hebben nogal eens een moeilijker start dan gewenst?
Baby’s:

 • geboren na een zwangerschapsduur <39 weken;
 • geboren met een te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap (dysmatuur);
 • geboren met een aangeboren afwijking;
 • die zelf ziek zijn en/of een zieke moeder hebben;
 • geboren na een kunstverlossing: inleiding, bevalling met pijnstilling, vacuüm- of tangverlossing en/of keizersnede.

Borstvoeding hoeft geen verloren zaak te zijn als de start moeizaam is geweest en/of de begeleiding te wensen overliet!
Neem contact op voor ondersteuning en begeleiding: er is veel meer mogelijk dan gedacht!

Belangrijke gegevens LKFemmie

AGB-code persoonlijk 911 025 20 | AGB Verpleegkundige Femmie 4141 09 50 | AGB Lactatiekundige Femmie 900 649 64
BIG nummer A-verpleegkundige (niveau 4) 1900 303 57 30
KvK 09200 587 – ingeschreven als Lactatiekundige Femmie en Verpleegkundige Femmie
lidnummer NVL 01495 | IBCLC nummer L-19 781 | ILCA 14 34 30

Kwaliteitsregisters
KIWA keurmerk 12529 pasnummer 9299 derdenwachtwoord op aanvraag | V&VN keurmerk 659586 | VvAA
2017-evaluatieformulier-nvl
Aangesloten bij Klachtenportaal Zorg 3942
Algemene-voorwaarden-NVL | NVL-privacyprotocol | lidnummer NVL 01495 | IBCLC nummer L-19 781 | ILCA 14 34 30
Kamer van Koophandel 09 200 587

 

Is borstvoeding dan een verloren zaak? NEE

Voor baby’s met een moeilijke start is borstvoeding niet een verloren zaak. Ook later kan hij de vaardigheden nog best wel leren. Als ondanks goede hulp in ziekenhuis en/of thuis de borstvoeding (nog) niet naar volle tevredenheid verloopt, is het in alle fases tijdens en na de eerste kraamweek mogelijk lactatiekundige hulp (van mij) in te schakelen.

Dan toch maar begeleiding?

Lactatiekundige Femmie kan in veel situaties zowel moeder als kind door problemen heen loodsen zodat het einddoel bereikt wordt: Een voor alle partijen optimale borstvoedingssituatie!