JGZ

Vangnet

Na afloop van de kraamzorgperiode is het belangrijk dat moeders goed geholpen (blijven) worden om borstvoeding te geven. De meeste borstvoedingen sneuvelen voor of rond twee weken.
De jeugdgezondheidszorg JGZ (of OKZ = Ouder en Kindzorg) heeft een belangrijke taak in het voorkomen van vroegtijdig stoppen door zelf goede hulp en begeleiding te geven en door op tijd te verwijzen naar andere deskundigen.

‘Lactatiekundige Femmie’ kan behulpzaam zijn bij scholing om vertrouwd te raken met de zeven stappen van Unicef.

Het einddoel van de bijscholing van wijkverpleegkundigen en CB-artsen is dat men over voldoende kennis beschikt om te voldoen aan de eisen van de certificering van de stichting Zorg voor Borstvoeding.
Zodat moeders geholpen worden om, zolang zij dat willen, borstvoeding te geven. En dat ze daarbij gesteund worden, aangemoedigd en  goed begeleid.

En als er zich desondanks toch problemen voordoen dat ze dan ofwel zelf goed weten te helpen of bijtijds doorverwijzen naar andere deskundige hulpverleners, zoals in stap 7 vermeld staat.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met lactatiekundige Femmie:

  • via telefoon 0611 32 50 66
  • via contactformulier