Vangnet voor moeders

Vallen tussen wal en schip?

Onder andere om de samenwerking tussen hulpverlenende instanties bij borstvoeding te optimaliseren is de Stichting Zorg voor Borstvoeding in het leven geroepen.
Deze stichting behartigt in Nederland de belangen van BFHI = Baby Friendly Hospital Initiative van WHO/Unicef .

Verschillende takken van de gezondheidszorg die betrokken zijn bij de zorg voor moeder en kind kunnen het borstvoedingscertificaat behalen:
•    ziekenhuizen (kraam- en kinderafdeling)
•    kraamzorginstellingen
•    verloskundigenpraktijken
•    jeugd gezondheids zorg (JGZ)

Borstvoeding-gecertificeerde instellingen zullen samenwerking hoog in het vaandel hebben want vuistregel 10 en stap 7 propageren die samenwerking met andere disciplines.

En zo worden de belangen van moeder en kind qua borstvoeding behartigd!
Er is een vangnet gecreëerd waardoor hopelijk minder moeders tussen wal en schip terechtkomen…

Vuistregels

Er zijn vuistregels opgesteld voor beleid op borstvoeding gebied. Lees de vuistregels hier.