Verloskundigen

Nut van certificering voor verloskundigen

Bij de toetsing van kraamverzorgenden wordt dikwijls verzucht: “Als de verloskundigen ook maar op de hoogte waren van het nieuwe beleid, want zij zijn eindverantwoordelijk over het kraambed”.

Onder andere om aan de wensen van de kraamzorg tegemoet te komen en om het ‘vangnet’ te verstevigen heeft de stichting Zorg voor Borstvoeding ook een certificaat Zorg voor Borstvoeding ontwikkeld voor verloskundige praktijken.

Nut van (bij)scholing

Het doel van (bij)scholing is dat de principes van Zorg voor Borstvoeding dusdanig verweven worden in de dagelijkse praktijkvoering dat het certificaat op grond van de tien vuistregels toegekend kan worden.
Daarbij is vuistregel 3 heel belangrijk:
Hierin wordt gemeld dat zwangere vrouwen voorgelicht dienen te worden over de voordelen en de praktijk van het geven van borstvoeding.’Lactatiekundige Femmie’ kan op grond van haar ervaringen als assessor van ZVB goede hulp verlenen en bijscholing geven.

Doorverwijzen naar cursussen

Het blijkt dat verloskundigen een belangrijke rol spelen in het doorverwijzen naar cursussen borstvoeding. Zij zien de zwangere op veel momenten en hebben diverse gelegenheden om, naast alle andere nuttige informatie, te spreken over borstvoeding en de voorbereiding daarop. Het is daarom belangrijk op de hoogte te zijn van het aanbod van de diverse cursussen in de regio.

Doorverwijzen naar andere deskundigen

Vuistregel 10 is ook van groot belang: het doorverwijzen naar andere deskundigen aan het einde van de kraamzorg. Het doel daarvan is dat moeders in een goed vangnet blijven en terechtkomen als de kraamzorg en de verloskundige zorg eindigt.

  1. Jeugdgezondheidszorg: 10 tot 14 dagen na de geboorte komt de wijkverpleegkundige (ook wel jeugdverpleegkundige genoemd) langs voor een huisbezoek. Tot dan kan de moeder terecht bij haar verloskundige(n);
  2. Lactatiekundige;
  3. Borstvoedingsverenigingen zoals VBN en LLL;
  4. Websites zoals www.borstvoeding.nl en www.borstvoeding.com.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met lactatiekundige Femmie:

  • via telefoon 0611 32 50 66
  • via contactformulier